Gala Orły WPROST 2019

Nagroda Orły WPROST przyznawana jest firmom, samorządom, wybitnym osobowościom za szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tak prestiżowym wydarzeniu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.